Blok Operacyjny

Personel:
Kierownik Oddziału: lek. Michał Szmidt
Pielęgniarka Koordynująca: Anna Marciniak
 lek. Sławomir Hoffer:
a
nestezjologia i intensywna terapia

Kontakt:
Gabinet Anestezjologów: 44 645 11 46
Gabinet Pielęgniarek: 44 645 11 06