Personel

Profesjonalny i przyjazny pacjentkom Oddział Położniczo - Ginekologiczny z wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, świadczy usługi na najwyższym poziomie. W Oddziale pracują  wysoko wykwalifikowane, z dużym doświadczeniem zawodowym  położne,  które czynnie uczestniczą w  procesie leczenia. Poprzez swoją wiedzę i  zaangażowanie  gwarantują fachową opiekę i pomoc zarówno kobietom rodzącym jak też pozostałym pacjentkom przebywającym w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym.

Pacjentki Oddziału  otoczone są całodobową opieką lekarza ginekologa - położnika, anestezjologów oraz opieką położniczo – pielęgnacyjną sprawowaną przez położne. W oddziale zatrudniony jest również personel pomocniczy. Lekarze i położne  uczestnicząc w specjalistycznych  kursach i szkoleniach  kształcą się i rozwijają  wprowadzając  korzystne zmiany  w zakresie  diagnostyki, leczenia operacyjnego i zachowawczego jak również w zakresie dotyczącym zagadnień pielęgnacyjnych oraz wszelkich innowacji dotyczących technik prowadzenia porodu. Wciąż podnoszone  kwalifikacje zespołu położniczego  korzystnie wpływają  na jakość świadczonych usług medycznych w  naszym  oddziale a tym samym podnoszą  prestiż całego szpitala.


Kierownik Oddziału Położniczo - Ginekologicznego: lek. Krzysztof Rusin: specjalista położnictwa i ginekologii
Zastępca Kierownika Oddziału Położniczo - Ginekologicznego: lek. Dariusz Przybył: specjalista położnictwa i ginekologii 
p.o. Położnej  Oddziałowej: mgr Urszula Kopańska


Lekarze wykonujący pracę w Oddziale:
Prof. dr hab.n.med. Przemysław Oszukowski: specjalista  położnictwa i ginekologii   
Prof. dr hab.n.med. Dariusz Samulak: specjalista  położnictwa i ginekologii
dr n.med. Tomasz Kuban: specjalista położnictwa i ginekologii                                             
lek. Adam Fidziański: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Grzegorz Grzegorski: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Zbigniew Haze: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Adam Jałmużna: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Łukasz Janas: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Tomasz Maciejczyk: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Jolanta Matras - Kapiec: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Daniel Pryczak: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Iwona Ruta - Nowacka: specjalista położnictwa i ginekologii
lek. Danuta Węglarska - Robak: specjalista położnictwa i ginekologii                                         
lek. Marek Dominiak: położnik ginekolog                                                                                             
lek. Tomasz Stempel: położnik ginekolog
lek. Sebastian Firek   
lek. Joanna Jędrzejczyk - Malczewska                                                             
lek. Katarzyna Sender
lek. Sławomir Hoffer: anestezjologia i intensywna terapia

Kursy położnych i pielęgniarek w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym:

  • Specjalizacja położnicza,
  • Kurs kwalifikacyjny anestezjologi i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych,
  • Kurs specjalistyczny monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu dla położnych (KTG),
  • Kurs specjalistyczny z cewnikowania dla położnych,
  • Szkolenie „Standard organizacyjny opieki okołoporodowej w kontekście wspierania karmienia piersią,
  • Szkolenie prowadzenia porodu w znieczuleniu regionalnym,
  • Kurs specjalistyczny RKO i resuscytacji noworodka,
  • Kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.