Kontakt

Położnictwo:
Dyżurka Położnych:
44  645 11 53
Pielęgniarka Oddziałowa: 44 645 11 66
Kierownik Oddziału: 44  645 11 61

Pokój lekarski: 44  645 11 57

Ginekologia:

Kierownik Oddziału: 44 645 11 62
Dyżurka Położnych: 44 645 11 80