Personel

W Oddziale Noworodków pracuje zespół wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i położnych. Dysponując wiedzą i doświadczeniem, czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem naszych małych pacjentów. Personel oddziału, uczestnicząc w szkoleniach neonatologicznych, podnosi swoje kwalifikacje, gwarantując rozwój i doskonalenie zawodowe, co wpływa na wzrost jakości usług medycznych, świadczonych w naszym Oddziale.


p.o. Ordynatora Oddziału  Noworodków: dr n. med. Marek Chalusiak: pediatra, specjalista neonatologii 
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Marzena Maksymowicz: specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego


Lekarze wykonujący pracę w Oddziale:  
lek. med. Jolanta Trzaskacz:
pediatra, specjalista neoneatologii 
lek. Renata Czechorowska - Mazerant: specjalista pediatrii i neonatologii 
lek. Izabela Korzeniowska: specjalista pediatrii i neonatologii 
lek. Ewa Walter: specjalista pediatrii i neonatologii

Kursy położnych i pielęgniarek w Oddziale Noworodkowym:
  • Specjalizacja neonatologiczna,
  • Specjalizacja pediatryczna,
  • Kurs kwalifikacyjny neonatologiczny,
  • Kurs specjalistyczny z resuscytacji noworodka i RKO,
  • Kurs specjalistyczny  szczepienia ochronne,
  • Kurs specjalistyczny edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.