Kontakt

Dyżurka Pielęgniarek/Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 44 645 11 78
Pokój lekarski: tel. 44 645 11 48