Kontakt

Kierownik: 44 645 11 60
Dyżurka Pielęgniarek/Pielęgniarka Oddziałowa: 44 645 11 81
Pokój Lekarski: 44 645 11 56
Sekretarka medyczna: 44 645 11 67