Kontakt

Pokój Lekarski: 44 645 11 56
Gabinet Kierownika: 44 645 11 60
Dyżurka Pielęgniarek - Oddziałowa: 44 645 11 81
Gabinet Zabiegowy: 44 645 11 67
Strefa dla dzieci 0-3 - dyżurka: 44 645 11 68