O oddziale

UWAGA!
Informujemy, że od dnia 1 października 2019 r., z powodu nieogłoszenia przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu na świadczenie usług medycznych, Oddział Chorób Wewnętrznych przestaje funkcjonować w strukturze Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

Najbliższym podmiotem świadczącym tego typu usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ jest Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika przy ul. Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim.
Informacje w sprawie odbioru dokumentacji medycznej można uzyskać pod numerem telefonu: 44 645 11 20.

Oddział dysponował 20 łóżkami. W Oddziale prowadzona była również diagnostyka internistyczna, leczenie oraz edukacja chorych w zakresie chorób układu krążenia, neurologicznych oraz cukrzycy. Personel pielęgniarski zatrudniony na Oddziale posiadał wysokie kwalifikacje zawodowe (anestezjologiczne, diabetologiczne). W 2018 r. hospitalizowanych było ponad 1600 pacjentów.