Medycyna pracy

Poradnia Medycyny Pracy:

Zakres badań:

  • choroby zawodowe (diagnostyka, profilaktyka, leczenie),
  • badania (wstępne, okresowe, kontrolne, uczniów, sanitarne, itp.),
  • porady specjalistyczne (neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, itp.).

Kto może skorzystać?

  • podmioty publiczne i niepubliczne, przedsiębiorcy, szkoły, itp. bezpłatnie/odpłatnie z właściwym skierowaniem (usługa płatna według poniższego cennika).

Czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.00 - 14.25, czwartek: 7.00 - 17.00

Telefon: 44 645 10 51

Dane adresowe Poradni:
ul. Wyzwolenia 1
97-300 Piotrków Trybunalski

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii formalnych:

  • tel.: 44 645 11 30
  • e-mail: kontroling@pcmd.pl