Blok Operacyjny/Anestezjologia

Kierownik nadzorujący sprawy anestezjologiczne: lek. Michał Szmidt
Pielęgniarka koordynująca pracę Pielęgniarek Anestezjologicznych: lic. Anna Marciniak

Pielegniarka koordynująca pracę Pielęgniarek Bloku Operacyjnego: Ewa Kopertowska