Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń: wykonywanie obowiązków kierownika Oddziału Dziecięcego oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym Powiatowego Centrum Matki i Dziecka

15-06-2022

POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA
Piotrków Tryb. dnia  15.06.2022r.


ZAWIADOMIENIE
         Dyrekcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PCMD.DS.022-64/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.11.2019 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń tj. : wykonywanie obowiązków kierownika Oddziału Dziecięcego oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę  w Oddziale Dziecięcym  Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.  ogłoszony dnia   31.05.2022 roku został unieważniony.
Oferowane stawki znacznie przewyższają środki jakie Udzielający Zamówienie  przeznaczył  na finansowanie  świadczeń w tym postępowaniu. 
                                                                                                                                             
 Dyrektor
 Dr n. med. Arkadiusz Tomasz Olędzki

Piotrków Tryb. 31.05.2022 r.
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń:
wykonywanie obowiązków kierownika Oddziału Dziecięcego oraz
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę  w Oddziale Dziecięcym  Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.

Dyrektor
Dr n.med. Arkadiusz Tomasz Olędzki
                            
powrót