Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń: wykonywanie czynności z-cy kierownika Oddziału Dziecięcego oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w Oddziale Dziecięcym PCMD w Piotrkowie Tryb.

13-06-2022
Piotrków Tryb. dnia  13.06.2022r.


ZAWIADOMIENIE
         Dyrekcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PCMD.DS.022-64/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.11.2019 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń tj. : wykonywanie czynności z-cy kierownika Oddziału Dziecięcego oraz udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę  w Oddziale Dziecięcym  Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. ogłoszony dnia   31.05.2022 roku został unieważniony.
W konkursie nie wpłynęła  żadna oferta .

                                                                                                                                          Dyrektor       
                                                                                                      Dr n.med.Arkadiusz Tomasz Olędzki

Piotrków Tryb. 31.05.2022 r.


POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń:
wykonywanie czynności z-cy kierownika Oddziału Dziecięcego oraz
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę  w Oddziale Dziecięcym  Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.

Dyrektor
Dr n.med. Arkadiusz Tomasz Olędzki
powrót