Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów w Oddziale Noworodków Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

15-06-2022
Piotrków Tryb. dnia  15.06.2022r.

ZAWIADOMIENIE
         Dyrekcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PCMD.DS.022-64/19 Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.11.2019 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  przez lekarzy  specjalistów w Oddziale Noworodków  Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. ogłoszony dnia 31.05.2022  roku został  unieważniony.
Oferowane stawki znacznie przewyższają środki jakie Udzielający Zamówienie  przeznaczył  na finansowanie  świadczeń w tym postępowaniu. 

Dyrektor       
Dr n.med.Arkadiusz Tomasz Olędzki


Piotrków Tryb.31.05.2022 r.


POWIATOWE CENTRUM  MATKI  I  DZIECKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( Dz. U. z 2022 r., poz. 633  ).

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej przez lekarzy specjalistów w Oddziale Noworodków Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim


     

Dyrektor
Dr n.med. Arkadiusz Tomasz Olędzki

                                                                                    
powrót