Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń tj. wykonywanie obowiązków Koordynatora ds. położnictwa i perinatologii oraz konsultacji medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

20-06-2022
Piotrków Tryb. dnia  20.06.2022r.

Zawiadomienie
              Dyrekcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PCMD.DS.022-64/19 Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.11.2019 r.,  zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń dot. wykonywania obowiązków Koordynatora ds. położnictwa i perinatologii  oraz konsultacji medycznych przez lekarza specjalistę w  dziedzinie położnictwa i ginekologii w Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Chorób Piersi PCMD w Piotrkowie Tryb. ogłoszony dnia 6.06.2022  roku  został rozstrzygnięty.
W konkursie złożona  została jedna oferta, tj.:
Praktyka Lekarska
Przemysław Oszukowski
ul. Emilii Sczanieckiej 9 lok. 14a
93-347 Łódź

Po szczegółowej analizie  Komisja Konkursowa przyjęła w/w ofertę.

Dyrektor
Dr n.med. Arkadiusz Tomasz Olędzki


Piotrków Tryb. 6.06.2022 r.


POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 633 )
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
tj. wykonywanie obowiązków Koordynatora ds.  położnictwa i perinatologii oraz konsultacji  medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii w Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Chorób Piersi   PCMD w Piotrkowie Tryb.Dyrektor
Dr n. med. Arkadiusz Tomasz Olędzki
powrót