Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza specjalistę w Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Chorób Piersi Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb.

13-06-2022
Piotrków Tryb. dnia  13.06.2022 r.
ZAWIADOMIENIE
   Dyrekcja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PCMD.DS.022-64/19 Dyrektora Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Tryb. z dnia 12.11.2019 r.,  zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   przez lekarza specjalistę w Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Chorób Piersi Powiatowego Centrum Matki i Dziecka   w Piotrkowie Tryb. ogłoszony dnia 31.05.2022  roku  został rozstrzygnięty.
W konkursie złożona  została jedna oferta, tj.:
Prywatny Gabinet Lekarski
Zbigniewa Niedźwiedzka-Szawel
specjalista ginekolog-położnik
97-300  Piotrków Trybunalski
ul. Jedności Narodowej 14

Po szczegółowej analizie  Komisja Konkursowa przyjęła w/w Ofertę.


                                                                        Dyrektor
                                                                     Dr n. med.Arkadiusz Tomasz Olędzki

Piotrków Tryb. 31.05.2022  r.


POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
opieki  zdrowotnej przez lekarza specjalistę w Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Chorób Piersi   Powiatowego Centrum Matki i Dziecka  w Piotrkowie Tryb.


Dyrektor
Dr n. med. Arkadiusz Tomasz Olędzki
powrót