Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. usług transportu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim

12-12-2022
Piotrków Tryb. 12.12.2022 r.


POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633  z późn.zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
dot. usług transportu medycznego na potrzeby Powiatowego Centrum Matki i Dziecka  w Piotrkowie Trybunalskim 

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarek i Położnych
mgr Zofia Budzisz
powrót