ZAWIADOMIENIE O WYBORZE - DOT. INTERWENCJI UROLOGICZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ

31-12-2014
POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Piotrkowie Tryb.
97–300 Piotrków Tryb.,  ul. Roosevelta 3
sekretariat  tel.  44 6451115,  faks  44 6451119Piotrków Tryb. dnia  29.12.2014 r.

ZAWIADOMIENIE o wyborze
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. oraz Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Zarządzenia nr PZOZ.DS.022-42/12 Dyrektora Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb. z dnia 15.11.2012 r., zawiadamiają, że konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. interwencji urologicznych w Izbie Przyjęć ogłoszony dnia 19.12.2014 roku został zakończony.
W konkursie złożone zostały dwie oferty, tj.:

1.lek. Jacek Szewczyk
ul. Przyszła 21
97-300 Piotrków Tryb.

2.lek. Elżbieta Kittel
ul. E. Plater 7A m. 11
97-300 Piotrków Tryb.


Po szczegółowej analizie, wszystkie w/w oferty zostały przyjęte.

      
DYREKTOR
Paweł Banaszek
powrót