Izba Przyjęć i Izba Przyjęć Dziecięca

Izba Przyjęć stanowi jednostkę organizacyjną naszego szpitala, realizującą całodobowe świadczenia gwarantowane w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest miejscem pierwszego kontaktu z pacjentami przyjmowanymi do szpitala.


Personel:

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: Marzenna Świątek

Kontakt:
Izba Przyjęć Ogólna: 44 645 11 82
Izba Przyjęć Dziecięca: 44 645 11 77

Izba Przyjęć  przyjmuje pacjentów:

 • zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego (to znaczy w trybie przyjęcia planowego),
 • przywiezionych przez zespół Ratownictwa Medycznego w trybie pilnym,
 • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia,
 • stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie  do jego stanu, w tym wykonanie  niezbędnych badań i podanie leków,
 • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej.

Izba Przyjęć korzysta z zaplecza diagnostycznego  w postaci:

 • laboratorium analitycznego ( całodobowo),
 • diagnostyki elektrokardiograficznej,
 • pracowni diagnostyki radiologicznej,
 • pracowni USG.